Tall de tub i xapa

 

             

 

        Per oferir aquest servei disposem de maquinària diversa:

  • Sizalla: pels serveis de tall de xapes.
  • Màquina automàtica amb angle variable: pel servei de tall de tubs.
  • Tronxadores manuals i semi-automàtiques: pel tall de barres massisses.