Disseny i Qualitat

 

Els nostres tècnics, especialitzats en Disseny 3D, realitzen diferents tasques dins el seu departament:

  • Disseny  i desenvolupament de plànols i projectes.
  • Disseny de matrius de tall i motllos d´embutició des del pla  inicial fins a la supervisió del mecanitzat  final.
  • Disseny i participació en el prototipatge de projectes i plans de millora.
   
 

 La secció de control de qualitat, és l´encarregada de verificar i supervisar cadaescun dels  processos productius que intervenen en les diferents fabricacions. Per dur a terme aquesta tasca, disposa d´una gran varietat d´eines i instruments de metrologia de precisió.

Prepara també la documentació necessària per a l´homo- mologació de mostres, així com també els informes 8D de millora de processos.